ناخــــــانا

شهرام ناظري بر كوه‌هاي كردستان مي‌كوبد و چشمه‌ها جاري مي‌شوند

Posted in همه موضوعات by لیلا ملک محمدی on اوت 9, 2007
شاهو ـ اورامانات

چكناواريان، ايستاده بر كوه‌هاي كردستان، بذرهاي توت فرنگي را با نوك انگشتانش روي دشت‌هاي اورامانات پخش مي‌كند. شايو هر پر كه كردانه شيرين شيرين دِ ژوبانه. چكناوارايان با چوب‌هايش ابرهاي كردستان را كنار مي‌زند تا درخشش زريوار به غار كرفتو برسد. اَري وك باغچه‌ي بي آو عزيزم تشنه‌وارانم. چكناواريان با چشم‌هاي بسته رنگين كمان را بر دامنه‌ي آبيدر مي‌كشد. لاي لاي لاي لاي كژوله چا كژاله.

چكناواريان؛ ويولن، ناظري، ويولن‌سل، پيانو، طبل، دهان‌هاي مردانه و زنانه، همه و همه را در گردنه‌هاي كردستان مي‌رقصاند. شيرين شيرين شيرين لالالالا لالالا.

شهرام ناظري آب حيات عشق را با پير شاليار در رگ لاله‌هاي واژگون اورامانات جاري مي‌كند. اي پدر نشاط نو در رگ جان ما برو. شهرام ناظري با دستانش بر كوه‌هاي كردستان مي‌كوبد و چشمه‌ها جاري مي‌شوند. آب حيات عشق را در رگ ما روانه كن روانه كن. شهرام ناظري شست دل پرندگان كردستان را نشانه مي‌گيرد. آينه‌ي صبوح را ترجمه‌ي شبانه كن شبانه كن.

چكناواريان تنبور، دف، تار، سه تار، تنبك، بربط، همه و همه را از پرواز بر فراز سنندج، بيجار، مريوان، سقز، بانه، اورامانات، اورامانات، اورامانات محروم كرده است. چين چين چين چين دِ شوپانه.

عكس‌هاي اورامانات را اين‌جا ببينيد

معني ترانه‌هاي كردي اين متن را خودم هم نمي‌دانم و صرفاً چيزهايي است كه شنيده‌ام.